100bp DNA Ladder 250ul (50 lanes)

15 236.73 

100bp DNA Ladder 250ul (50 lanes)
100bp DNA Ladder 250мкл (50 полос)
Описание на сайте производителя

Артикул: G2101 Категория: