ACVR1B-NanoLuc(R) Fusion Vector

62 445.60 

ACVR1B-NanoLuc(R) Fusion Vector
ACVR1B-NanoLuc (R) Вектор слияния
Описание на сайте производителя

Артикул: NV1021 Категория: