IPTG Dioxane-Free 1gm

6 450.95 

V3955 IPTG без диоксина 1 г
IPTG без диоксина

Артикул: V3955 Категория: