IPTG Dioxane-Free 1gm

7 511.62 

V3955 IPTG без диоксина 1 г
IPTG без диоксина

Артикул: V3955 Категория: