IPTG Dioxane-Free 50gm

167 898.53 

V3953 IPTG без диоксина 50 г
IPTG без диоксина

Артикул: V3953 Категория: