IPTG Dioxane-Free 5g

28 516.32 

V3951 IPTG без диоксина 5 г
IPTG без диоксина

Артикул: V3951 Категория: