IPTG Dioxane-Free 5g

24 464.92 

V3951 IPTG без диоксина 5 г
IPTG без диоксина

Артикул: V3951 Категория: