UDP-Glo(TM) Glycosyltransferase Assay 400 Assays + UDP-Gal

69 205.50 

V7052 Тесты гликозилтрансферазы UDP-Glo ​​(TM) 400 Тестов + UDP-Gal

Артикул: V7052 Категория: