UDP-Glo(TM)Glycosyltransferase Assay400 Assays + UDP-GalNAc

83 701.80 

V6982 Тесты гликозилтрансферазы UDP-Glo ​​(TM )400 + UDP-GalNAc

Артикул: V6982 Категория: