UDP-Glo(TM)Glycosyltransferase Assay400 Assays + UDP-GlcNAc

80 982.72 

V6972 Тест UDP-Glo ​​(TM) гликозилтрансферазы Тест 400 + UDP-GlcNAc

Артикул: V6972 Категория: